Edukacijos » Edukacinės programos

MATAI IR MATAVIMAS SENOVĖJE
MATAI IR MATAVIMAS SENOVĖJE

Edukacinė programa „Matai ir matavimas senovėje“ skirta 1-9 klasių mokiniams. Programoje moksleiviai supažindinami su matavimo atsiradimo istorija, matavimo būdų ir priemonių raida. Moksleiviai supažindinami su įvairių laikų matais, mokosi juos atpažinti ir jais naudotis. Žaisdami, spręsdami kryžiažodžius, atlikdami kūrybines užduotis įtvirtina gautas žinias. Ši edukacinė programa papildo matematikos ir istorijos programų temas, ugdo socialinio gyvenimo įvairiais laikais sampratą.

KĄ PASAKOJA SENOS MUZIEJAUS KNYGOS
KĄ PASAKOJA SENOS MUZIEJAUS KNYGOS

Programos dalyviai susipažins su įdomiausiomis muziejuje saugomomis knygomis – maldaknygėmis, pasaulietinėmis knygomis, išleistomis Lietuvoje (Zavadskio spaustuvė Vilniuje), Tilžėje, Seinuose. Pamatys  Vilkaviškyje, M. Pustopedskio spaustuvėje, išspausdintas knygeles. Prisimins rašto ir knygos istoriją, sužinos, kas yra inicialas, skriptorius, akrostichas.

Mažieji galės nusipiešti savo pirmąją knygelę, vyresni – kurs savo vardo  akrostichą, skaitys ,,graždankos“ tekstą, iššifruos caro armijos kareiviui rašytą laišką, spręs kryžiažodžius (pagal poreikius).

MAISTAS IR DRABUŽIAI LIETUVOS DVARUOSE
MAISTAS IR DRABUŽIAI LIETUVOS DVARUOSE

Programos tikslas – supažindinti su Lietuvos dvarų kultūra, kokius valgius mėgo dvaro šeimininkai, kaip jie rengėsi, pramogavo. Išgirsite skaniausius Mykolo Kleopo Oginskio laikų maisto receptus, susipažinsite XVIII a. bajorų drabužių subtilybėmis. Edukacinės programos metu atliekamos praktinės užduotys, rodoma vaizdinė medžiaga.

 

TAI IŠ SAPNO PASAKĖLĖS PAS VAIKUS KELIAUJA LĖLĖS...
TAI IŠ SAPNO PASAKĖLĖS PAS VAIKUS KELIAUJA LĖLĖS...

Programa skirta 6-11 metų vaikams. Šios programos tikslas vaikus supažindinti su lėlių atsiradimo istorija, jų rūšimis, medžiagomis iš kurių jos gaminamos. Mažieji lankytojai patys galės pasigaminti lėles iš pačių paprasčiausių medžiagų, kurių gali rasti kiekvienas savo namuose.

SUVALKIETIŠKAS TAUTINIS KOSTIUMAS
SUVALKIETIŠKAS TAUTINIS  KOSTIUMAS

Programoje lankytojui yra pristatomas XIX a. pab. – XX a. pr. suvalkietiškas tautinis kostiumas, analizuojamos jo sudedamosios dalys, audimas ir siuvimas. Pamokos žinių įtvirtinimui naudojamos dėlionės ir spalvinimo užduotys. Edukatorius programą veda apsirengęs suvalkietišku tautiniu kostiumu.

PAŽINTIS SU NUMIZMATIKA
PAŽINTIS SU NUMIZMATIKA

Edukacinės programos metu supažinsite su numizmatikos kilme, pinigų sistemos ir apyvartos istorija, išgirsite įdomių pasakojimų apie paslaptingus lobus, pamatysite piniginių vienetų įvairovę pasaulyje – nuo kriauklių iki akmenų didumo sulig traktoriaus ratu. Pasakosime apie mūsų šalies pinigų istoriją nuo seniausių piniginių vienetų – strypo pavidalo lydinių iki šiandien naudojamų banknotų ir monetų, pateiksime pavyzdžių, saugomų muziejaus fonduose.  Programos pabaigoje – staigmena lobių skrynelėje. Programa skirta 1-6 kl. moksleiviams

,,PIEMENĖLIŲ DŽIAUGSMAI IR RŪPESČIAI"
,,PIEMENĖLIŲ DŽIAUGSMAI IR RŪPESČIAI

Programa skirta darželinukams ir  1–5 klasių mokiniams, besidomintiems senosiomis lietuvių darbo ir švenčių tradicijomis. Galėsite pasijusti mažaisiais piemenukais: pasipuošę jų apdarais švęsime Jurgines ir Sekmines, prisiminsime senuosius ganymo papročius, žaisime, dainuosime, mokysimės burtų. Šeimininkė pavaišins sūriu ir riestainiais. Galbūt ir gudrusis dėdė Lapinas užsuks į svečius...

SENOSIOS ŽOLININKYSTĖS TRADICIJOS
SENOSIOS ŽOLININKYSTĖS TRADICIJOS

Daugelis vaikų ir suaugusiųjų nepažįsta vaistinių augalų, nežino jų pritaikymo kasdieniniame gyvenime, sveikatos stiprinime.

Vykdant programą supažindinama su žolininkystės tradicijomis,  dažniausiai vartojamomis vaistažolėmis ir jų savybėmis.

Dalyviai gali pauostyti, paragauti, apžiūrėti įvairius vaistinius augalus, degustuoti jų arbatas.

Dalyviai išmoksta atpažinti vaistinius augalus, juos panaudoti savo reikmėms.    

SENOJO PAŠTO PASLAPTYS
SENOJO PAŠTO PASLAPTYS

Edukacinė programa skirta 1 – 12 klasių moksleiviams.

Programos tikslas moksleivius supažindinti su pašto atsiradimo istorija, įvairiais gabenimo  būdais ir kaip buvo antspauduojami laiškai. Jos metu pasakojama apie netikėčiausius ir įdomiausius laiškų siuntimo būdus, nuo pašto balandžių iki katino paštininko Emdžėjaus (M. J.). Edukacinės programos metu dalyviai mokosi iššifruoti slaptas žinutes,  rašyti laiškus specialiai paruošta tikra žąsies plunksna, ir laiškučius parašyti rašomąja mašinėle savo brangiam žmogui, o gal net ir sau pačiam. Labai didelio susidomėjimo sulaukia spausdinimo mašinėlės, kuriose vaikai dažniausia pasigenda „delete“  klavišo.  Parašytus laiškus dalyviai mokosi užantspauduoti vaško ir rašalo antspaudais. Programos metu visa teorinė medžiaga iliustruojama rodomom skaidrėm, paveiksliukais pieštais spausdinimo mašinėlėmis ir muziejuje saugomomis filatelijos kolekcijomis.

VILKAVIŠKIO MIESTO ISTORIJA, SENIEJI PASTATAI
VILKAVIŠKIO MIESTO ISTORIJA, SENIEJI PASTATAI

Programos tikslas – supažindinti su Vilkaviškio miesto istorija, istorijos ir kultūros objektais.   Programa vykdoma vaikščiojant po miestą, aplankant žymias jo vietas.

Dalyviai supažindinami su Vilkaviškio miesto istorija, aplankomi žymesniais pastatais, istoriniais ir kultūros paminklais, papasakojama jų istorija.

Moksleiviams pateikiamos užduotys – miesto plane pažymėti aplankytus objektus, nuotraukose atpažinti pastatus.