Veikla

Apie Kultūros centrą-muziejų

 

 

            Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centras-muziejus yra savivaldybės biudžetinė  kultūros įstaiga, siekianti saugoti, puoselėti ir pristatyti visuomenei dvarų paveldą ir Sūduvos krašto kultūrą, propaguoti Vilkaviškio krašto etninį, istorinį, kultūrinį savitumą ir tradicijas, sudaryti sąlygas bendruomenei realizuoti socialinius, kultūrinius, švietėjiškus poreikius, sudaryti sąlygas profesionalaus meno sklaidai, skatinti kultūrinį turizmą Vilkaviškio rajone.

             Savininkas - Vilkaviškio rajono savivaldybė. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija - Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba.