Veikla » Straipsniai

2020 METŲ
Signataro darbai įamžinti knygos puslapiuose
Gyvenusi Lietuvos kultūra mecenatė pelnė nuoširdžią pagarbą
Prisimename dailininkę mecenatę Magdaleną Birutę Stankunienę
2019 METŲ
Padėkota už širdžių gerumą ir kūrybingumą santaka 2019-12-27
Minėjo Laisvės kovų 100-metį ir Lietuvos kariuomenės dieną
Atvėrė Salomėjos Nėries dvasios gelmes
Pasmerkti negalima išteisnti
Mūsų girios nuo ledynmečių iki šių dienų
moliugu zibintu vakaras sulauke didelio pasisekimo Santaka 2019-11-05
Festivalis ,,Viva la musica,, Kroatijos atspindžiai Paežeriuose
Dvaro dvasią atgaivino šokis ir kvapas, muzika ir dailės paroda
Fotografijų parodoje skleidžiasi užslėptas krašto gamtos grožis
Lietuvos muziejų kelias ,,Tėvynės ieškojimas" veda per Vilkaviškį
Talentingo kraštiečio darbai eksponuojami Paežerių dvaro ledainėje
Šeimos pramogavo Paežerių dvare santaka 2019-06-25
Iš Seimo nario rankų - apdovanojimai gabiausiems mokiniams
Gedulo ir vilties diena - gyvi tremtinių liudijimai