Veikla » Straipsniai

Vienos šeimos istorija, liudijanti negrįžtamai likimus pakeitusią praeitį
Miestelis, vadintas lietuvių, vokiečių ir lenkų Babeliu
Vilkaviškio miesto ištakų beieškant
Signataro darbai įamžinti knygos puslapiuose
Gyvenusi Lietuvos kultūra mecenatė pelnė nuoširdžią pagarbą
2019 METŲ
Prisimename dailininkę mecenatę Magdaleną Birutę Stankunienę
Padėkota už širdžių gerumą ir kūrybingumą santaka 2019-12-27
Minėjo Laisvės kovų 100-metį ir Lietuvos kariuomenės dieną
Atvėrė Salomėjos Nėries dvasios gelmes
Pasmerkti negalima išteisnti
Mūsų girios nuo ledynmečių iki šių dienų
moliugu zibintu vakaras sulauke didelio pasisekimo Santaka 2019-11-05
Festivalis ,,Viva la musica,, Kroatijos atspindžiai Paežeriuose
Dvaro dvasią atgaivino šokis ir kvapas, muzika ir dailės paroda
Fotografijų parodoje skleidžiasi užslėptas krašto gamtos grožis
Lietuvos muziejų kelias ,,Tėvynės ieškojimas" veda per Vilkaviškį
Talentingo kraštiečio darbai eksponuojami Paežerių dvaro ledainėje
Šeimos pramogavo Paežerių dvare santaka 2019-06-25